Kalevalaisen jäsenkorjaajan eettiset ohjeet

Eettisten ohjeitten tarkoituksena on ohjata Kalevalaisen jäsenkorjaajan ammattieettistä pohdintaa ja tukea eettistä päätöksentekoa päivittäisessä työssä. Ohjeet ilmaisevat jäsenkorjaajalle, muille terveydenhuollossa ja erilaisten vaihtoehtohoitojen parissa työskenteleville ja väestölle jäsenkorjaajan työn keskeiset periaatteet. Eettiset ohjeet auttavat ylläpitämään luottamusta jäsenkorjaajan työhön sekä edistämään ammatillista toimintaa. 

I 

Jäsenkorjaaja kunnioittaa suomalaisen kansanparannuksen perintöä, oppi-isiä ja  –äitejä ja vie tietoa kansanparannuksesta eteenpäin mahdollisimman puhtaana muista vaikutteista 

II 

Jäsenkorjaaja toimii yhteistyössä Kansanlääkintäseuran kanssa seuran periaatteita noudattaen 

III 

Jäsenkorjaaja toimii yhteistyössä terveydenhuollon ja muiden hoitomuotojen kanssa. Hän arvostaa muiden hoitoalan ammattilaisten ammattitaitoa, eikä esitä kielteisiä arvioita tai mielipiteitä erilaisista hoitokäytännöistä 

IV 

Jäsenkorjaaja kunnioittaa asiakastaan yksilönä ja pitää itseään ihmisarvoltaan tasavertaisen muiden kanssa 

V 

Jäsenkorjaaja hoitaa jokaista asiakastaan parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Asiakkaan hoitoon pääsyyn ei vaikuta rotu, uskonto, arvomaailma, kulttuuri, äidinkieli, sukupuoli tai mikään muu vastaava tekijä 

VI 

Jäsenkorjaajan ja asiakkaan suhde on aina luottamuksellinen. Jäsenkorjaaja ei saa käyttää hyväkseen asiastaan taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai muilla tavoin 

VII 

Jäsenkorjaajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Hän ei missään tilanteessa kerro, nimeä mainiten hoidossa olleen henkilön tilasta tai sairaudesta muille, ellei asianomainen kirjallisesti ole antanut siihen suostumustaan 

VIII 

Jäsenkorjaaja hoitaa asiakastaan lähimmäisenrakkaudella. Keskeisiä tekijöitä hänen hoitotyössään ovat ajan ja tilan antaminen asiakkaalle sekä kyky kuunnella häntä 

IX 

Jäsenkorjaaja tukee asiakkaan pyrkimyksiä terveydentilan parantamiseen. Ohjaaminen terveisiin elämäntapoihin on keskeinen osa hoitotyötä 

X 

Jäsenkorjaaja hoitaa asiakastaan aina kokonaisvaltaisesti etsimällä ongelman syytä, eli alkulähdettä, eikä hoida pelkästään oiretta. Hänen tulee tunnistaa oma ammatillinen pätevyytensä ja sen rajoitukset ja ohjata avuntarvitsija muiden ammattilaisten hoitoon 

XI 

Jäsenkorjaaja ei ole koskaan täysinoppinut ja valmis. Vaikka hän on alansa ammattilainen, on hän nöyrä ja jatkuvan oppimisen tiellä kulkija ja itsensä kehittäjä. Hän osallistuu säännöllisesti ammattitaitoansa kehittävään koulutukseen 

XII 

Jäsenkorjaaja käyttäytyy vastuullisesti ja esimerkillisesti sekä hoitotyössä että julkisuudessa